Missie en visie

Missie
De Goede Zorg heeft als missie: ‘Kwaliteitszorg voor mensen door mensen.’

Met deze missie doelen we op een integrale benadering van de cliënt (voor wie wordt gewerkt) en de medewerker (door wie wordt gewerkt), hetgeen centraal staat bij De Goede Zorg. We streven er naar de zorg voor cliënten en de drijfveren van medewerkers zoveel mogelijk parallel te laten lopen, zodat we zoveel mogelijk inhoud geven aan onze naam:
‘De Goede Zorg’.

Waar wij voor staan
De Goede Zorg richt wonen, zorg en welzijn zo in dat mensen met behoefte aan zorg langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Wij sluiten aan bij hun persoonlijke voorkeuren, leefomstandigheden en zorgbehoeften.
De zorg- en dienstverlening is individueel, op maat en op alle niveaus, afhankelijk van de hulpvraag.

Visie
De Goede Zorg hecht veel belang aan de optimalisering van de wijze waarop mensen (cliënten en medewerkers) met elkaar en met externe partijen omgaan. De bejegening staat centraal en deze is gebaseerd op het mensbeeld dat de organisatie hanteert.

"Ik bepaal zelf wel hoe ik wil leven". Deze uitspraak is uitgangspunt voor onze visie op zorg- en dienstverlening.

De Goede Zorg ziet mensen als unieke persoonlijkheden die: 

  • zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun leven;
  • zelf beslissen over hun leven en levenswensen;
  • een geheel vormen van lichaam en geest;
  • functioneren in een sociale omgeving;
  • zich willen en kunnen ontplooien.

Om als De Goede Zorg goede zorg te kunnen leveren, wordt in toenemende mate een maatschappelijk beroep gedaan op mantelzorgers. Hun aandeel in de zorg voor uw cliënten is van groot belang voor het kunnen bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg. Maar het is ook bekend dat mantelzorg zwaar is en dat veel mantelzorgers de zorg nauwelijks kunnen volhouden en overbelast raken. De Goede Zorg heeft om die reden gedegen mantelzorgbeleid ontwikkeld, waarin een gelijkwaardige samenwerking tussen cliënt, mantelzorger en professional het uitgangspunt is. U kunt het mantelzorgbeleid opvragen bij de Zorglijn.

< naar vorige pagina

Activiteiten

Geen activiteiten.