Zorgvisie en kernwaarden

De Goede Zorg is een professionele organisatie voor ouderenzorg in Apeldoorn met diensten in de thuiszorg en woonzorgcentra voor mensen die niet langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Klein genoeg om wendbaar te kunnen inspelen op verandering; groot genoeg om met lef gerichte initiatieven met en voor cliënten te ontwikkelen en in te voeren.

De wensen van de cliënt vormen het uitgangspunt van ons handelen. We ondersteunen cliënten om, ondanks hun toenemende afhankelijkheid, toch hun eigen leven te kunnen leiden c.q. zichzelf te blijven, zodat ze kwaliteit van leven blijven ervaren.

De Goede Zorg sluit aan bij de visie van Machteld Huber ‘positieve gezondheid’.
Machteld Huber schrijft: “Neem gezondheid niet als doel op zich, maar als middel…namelijk opdat iemand ‘zijn/haar ding kan doen’. De cliënten van De Goede Zorg hebben allemaal een eigen verhaal . Velen hebben zo veel zorg en ondersteuning bij hun dagelijks leven nodig, dat dat alleen in een beschermde woon- en leefomgeving van een woonzorgcentrum kan. Het is de vraag of de cliënten duidelijk kunnen maken waar zij behoefte aan hebben. Er zal een manier gevonden moeten worden om die behoeften van de cliënt boven water te krijgen. In het model van Huber staat de dialoog centraal. Door de dialoog met de cliënt aan te gaan, krijg je meer oog voor wat de cliënt echt belangrijk vindt. De nadruk komt daarbij veel meer te liggen op de kracht van de cliënt dan op de beperkingen. We zien de mens achter de client.

Drie belangrijke pijlers:
- iedere client is uniek; DE client bestaat niet
- we ondersteunen (in plaats van overnemen)
- we gaan uit van mogelijkheden (in plaats van beperkingen)

Door de dialoog met de cliënt aan te gaan, krijg je meer oog voor wat de cliënt echt belangrijk vindt. Het gaat vaak om de kleine dingen, door de dialoog aan te gaan en echt te luisteren zien we de mens achter de client. Samen met de client bouwen we aan de best mogelijke zorg- en dienstverlening en vertalen we diens wensen in een op maat gesneden cliëntplan. We willen van persoonlijke betekenis zijn in de kwaliteit van leven van cliënten door een combinatie van aandacht, persoonlijke zorg, vakkennis, gedrevenheid, lef en efficiency.

We werken planmatig, constructief, en in kleine teams - zowel in de woonzorgcentra als bij de mensen thuis. We werken altijd nauw samen met cliënten, contactpersonen, mantelzorgers, vrijwilligers. En met samenwerkingspartners als dat betere zorg voor onze cliënten oplevert.
Het levert betere kwaliteit van leven van cliënten op.

We realiseren ons dat medewerkers belangrijk kapitaal zijn en bieden daarom goed werkgeverschap. Ons zinvolle werk voedt ook de trots en voldoening van medewerkers. Onze gekwalificeerde, gedreven professionals zoeken steeds naar verbeteringen en nieuwe mogelijkheden, anticiperend of inspelend op veranderende omstandigheden. 
De Goede Zorg werkt vanuit de kernwaarden en de visie zoals vastgelegd in het kwaliteitshandvest. Dit handvest is mede gebaseerd op het gedachtegoed van Positieve Gezondheid en het kwaliteitskader verpleeghuiszorg (febr. 2017).
 

< naar vorige pagina

Activiteiten

Geen activiteiten.