Werken bij De Goede Zorg

De Goede Zorg is een middelgrote Apeldoornse zorgorganisatie. Wij leveren een breed pakket aan producten en diensten op het gebied van zorg. De Goede Zorg werkt met professionele medewerkers en een groot aantal vrijwilligers. Het merendeel van hen werkt in de verzorging en de verpleging.

De Goede Zorg biedt een prettige en professionele werkomgeving, goede arbeidsvoorwaarden en een leuke, collegiale sfeer.

Carrière
De Goede Zorg is een uitstekende organisatie voor ambitieuze mensen. Wij stimuleren dat met een persoonlijk ontwikkelingsplan, waarin de doelen van de medewerkers staan en hoe die te bereiken zijn. Het gaat vooral om de mogelijkheden voor een ‘horizontale’ carrière. Daarbij staat de verbreding van de kennis centraal. Bij De Goede Zorg kunnen medewerkers hun talenten op alle vlakken van de zorg en welzijn benutten.

CAO
De Goede Zorg hanteert de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Het betreft een basis CAO waarin alle collectieve arbeidsvoorwaarden staan beschreven. Daarnaast is samen met de ondernemingsraad een ondernemingsovereenkomst (klik hier) opgesteld en getekend waarin de secundaire arbeidsvoorwaardenregelingen zijn opgenomen.
Klik hier om de cao in pdf-formaat te downloaden.

Opleiding
De Goede Zorg stelt jaarlijks een opleidingsjaarplan samen. Dit jaarplan ontstaat op basis van beleidskeuzes en de scholingsbehoefte van medewerkers en het management. Hierin kunnen verschillende opleidingen staan, zoals bedrijfshulpverlening, ergo-coaches, train de trainers of belevingsgerichte zorg. Bij het opstellen van het jaarplan kijken we naar persoonlijke ambities, competenties van medewerkers en naar de ambities van De Goede Zorg. Op basis daarvan stellen we eventueel samen met de medewerkers een persoonlijk ontwikkelingsplan op. De Goede Zorg neemt in de meeste gevallen een deel van de kosten voor haar rekening.
NB. Op dit moment zijn alle BBL plaatsen gevuld.

< naar vorige pagina

Activiteiten

Geen activiteiten.