Samenwerkingspartners

De Goede Zorg werkt met verschillende partijen samen, om u een zo optimaal mogelijk aanbod te kunnen doen. Hieronder volgt, in willekeurige volgorde, een overzicht van de samenwerkingspartners.

Woningstichting De Goede Woning
Verhuurder van woonzorgcentrum Avondzon. Met De Goede Woning bestaat een jarenlange goede relatie op het gebied van wonen.

Woon Zorg Nederland
Verhuurder van de woonzorgcentra De Matenhof en De Veenkamp.

Zorggroep Apeldoorn en omstreken
Met Zorggroep Apeldoorn en omstreken bestaat een structurele samenwerking. Er is een samenwerkingsovereenkomst op basis waarvan De Goede Zorg aanvullende zorg inkoopt bij deze zorgorganisatie. Samen met de Zorggroep Apeldoorn e.o. is er binnen Avondzon een kleinschalige verpleeghuisunit waarin 12 dementere ouderen in huiselijk verband wonen  en verzorgd worden door medewerkers van Avondzon.

Stimenz
Stimenz is in Apeldoorn de brede welzijnsorganisatie, bekostigd door de gemeente Apeldoorn. Gezien het belang van welzijnsactiviteiten voor grote groepen van cliënten van De Goede Zorg en burgers in het algemeen, is al geruime tijd geleden een samenwerking ontstaan. Er liggen onder andere contacten rondom de verdere ontwikkeling van de woonservicegebieden.

Stichting RIWIS Zorg en Welzijn
Deze organisatie richt zich op een brede doelgroep van cliënten die zich om diverse redenen moeilijk zelfstandig kunnen redden in de samenleving. Een deel van deze cliënten betreft ouderen. Met name hier ligt dan ook een raakvlak met De Goede Zorg.

RIWIS Zorg en Welzijn en De Goede Zorg hebben als gevolg van dit raakvlak een aantal appartementen in Avondzon beschikbaar specifiek voor cliënten uit deze doelgroep.

Huuskes
De organisatie Huuskes exploiteert een Centrale Productie Keuken (CPK). Hierin participeert een aantal rechtspersonen, met als doel voor de betrokken organisaties en hun cliënten kwalitatief hoogwaardige maaltijden voor een bedrijfseconomisch verantwoorde prijs te produceren en te leveren.

Regionale huisartsenvereniging
De Goede Zorg heeft een overeenkomst gesloten met de huisartsenvereniging Apeldoorn en omstreken (HAGRO). De regionale huisartsenvereniging heeft regelmatig overleg met het Platform V&V Apeldoorn, waarvan De Goede Zorg deel uitmaakt. De huisartsengroepspraktijken en woonzorgcentra zijn aan elkaar gekoppeld. Hierdoor kunnen een huisartsengroep en een woonzorgcentrum goede afspraken met elkaar maken, waardoor de kwaliteit van de zorg en de efficiëntie worden bevorderd. Uiteraard behoudt de individuele cliënt de vrije keus van huisarts.
De Goede Zorg werkt ook samen met plaatselijke apothekers. Hierdoor kunnen een apothekers, huisartsen en medewerkers van het woonzorgcentrum goede afspraken met elkaar maken rondom medicatiebeleid, waardoor de kwaliteit van de zorg en de efficiëntie worden bevorderd. Uiteraard behoudt de individuele cliënt de vrije keus van de apotheker.

Netwerk Dementie Oost-Veluwe
De Goede Zorg participeert in het Netwerk Dementie Oost-Veluwe. Het doel van dit netwerk is het realiseren van een structureel en integraal aanbod van dementiezorg, afgestemd op de behoefte van de cliënt en zijn omgeving, vanaf "het niet pluis gevoel" tot en met de laatste fase van het dementeringsproces. Dit moet bijdragen aan een verbetering van kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naasten, waardoor zij langer thuis kunnen blijven wonen.

Heeft u de dagelijkse zorg voor uw partner of ouder, die dementie heeft? Vaak bent u dan zo bezig met het zorgen voor de ander dat u er zelf bij in schiet. Om de intensieve zorg te kunnen volhouden en zelf geen gezondheidsklachten te krijgen, kan het goed zijn om de zorg af en toe uit handen te geven. U kunt dan zelf even bijkomen en nieuwe energie opdoen. In de regio Oost-Veluwe bieden enkele instellingen sindskort kamers om mensen met dementie op te vangen als u er even tussen uit wilt of moet. Dit kan regelmatig zijn (bijvoorbeeld één keer per maand een weekend of een dag per week) of incidenteel (bijvoorbeeld in geval van vakantie, een bruiloft of een geplande ziekenhuisopname). De instellingen bieden 24-uurszorg. U kunt er als mantelzorger dus met een gerust hart de zorg uit handen geven.

U kunt de folder over vervangende zorg buitenshuis (respijtzorg) hier downloaden: www.netwerkdementie.nl/brochures-projecten  

Voor meer ondersteuning en informatie over dementie kunt u terecht bij het Geheugensteunpunt. Kijk op www.hetgeheugensteunpunt.nl


 

< naar vorige pagina

Activiteiten

Geen activiteiten.