Kwaliteit

Kiezen voor kwaliteit
Als u voor de diensten van De Goede Zorg kiest, kiest u bewust voor kwaliteit. Dat merkt u al aan onze professionele medewerkers en enthousiaste vrijwilligers die zich iedere dag inzetten om u de zorg te geven die u verdient. Daarnaast werken we samen met diverse organisaties en andere zorgaanbieders, zodat we u het beste kunnen bieden op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Ook houden we regelmatig een tevredenheidonderzoek onder alle cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Want, ondanks meer dan 50 jaar ervaring, vinden we dat zorg altijd beter kan. Daarom blijven we zoeken naar nieuwe en betere wegen, zodat we u de zorg en dienstverlening kunnen bieden die u wenst.

We willen transparant zijn in onze resultaten. Om die reden verwijzen we u ook naar de site van ZorgkaartNederland waar de waarderingen ten aanzien van onze zorg- en dienstverlening openlijk staan vermeld. www.zorgkaartnederland.nl   

Aangezien het invullen van ZorgkaartNederland vrijblijvend is, en we toch graag willen weten hoe cliënten ons waarderen, stellen we, bij bijna alle cliënten van De Goede Zorg (in eerste instantie intramuraal), de vraag ‘in hoeverre beveelt u ons aan bij familie en vrienden’. Dit is de zogenaamde NPS score.
Hieruit blijkt dat de cliënten erg tevreden zijn over De Goede Zorg.
- Avondzon:  100% van de ondervraagde cliënten beveelt De Goede Zorg aan.
- De Matenhof: 88% van de ondervraagde cliënten beveelt De Goede Zorg aan.
- De Veenkamp: 89% van de ondervraagde cliënten beveelt De Goede Zorg aan.

Kwaliteitsplan
De Goede Zorg heeft haar voornemens en plannen beschreven in het kwaliteitsplan. In het plan staat tevens beschreven hoe De Goede Zorg invulling geeft aan het kwaliteitskader verpleeghuiszorg.
Klik hier voor het kwaliteitsplan.

Kwaliteitsverslag
In het kwaliteitsverslag staat de verantwoording en de stand van zaken ten aanzien van de gestelde verbetermaatregelen uit het kwaliteitsplan.
Klik hier voor het kwaliteitsverslag.

Klachten
Uiteraard hopen we dat de cliënt tevreden is over de zorg- en dienstverlening van De Goede Zorg. Als men toch een klacht heeft of verbetertip heeft, dan vernemen we dat graag. Daar kunnen we weer van leren! Mondelinge klachten worden zoveel mogelijk in onderling overleg behandeld en opgelost.

Binnen De Goede Zorg zijn 2 cliëntvertrouwenspersonen aanwezig bij wie de cliënt terecht kan met problemen. De vertrouwenspersoon neemt een onafhankelijk plaats in binnen De Goede Zorg.
De primaire doelstelling van de vertrouwenspersoon is gericht op de individuele cliënt: een laagdrempelig aanspreekpunt zijn, waar hij of zij zijn of haar verhaal vertrouwelijk kwijt kan. Een luisterend oor in een vertrouwde sfeer in een veilige omgeving kan voldoende waarborg geven aan de (rechts)positie voor de cliënt.

Indien dit echter niet tot een gewenste oplossing leidt, kan men zich wenden tot de onafhankelijk klachtenfunctionaris. De coördinator is mevrouw L. de Boon; telefoonnummer; 06-48445538.
Het e-mail adres voor Onafhankelijke Klachtenbemiddeling is: bemiddeling@quasir.nl

Indien dat niet tot de gewenste situatie leidt, kan men een beroep doen op de onafhankelijke geschillencommissie:

Stichting Zorggeschil
De Meenthe 6
8471 ZP Wolvega

0561 618711 (Quasir)
9.00 tot 17.00 uur (ma t/m vr)

info@zorggeschil.nl
www.zorggeschil.nl

 Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.quasir.nl

Klik hier voor de klachtenregeling, waar de gang van zaken staat beschreven.

 

< naar vorige pagina

Activiteiten

Geen activiteiten.