WLZ

WLZ staat voor Wet Langdurige Zorg. Woont u in Nederland en heeft u een Nederlandse Zorgverzekering dan bent u ook verzekerd voor de WLZ.

De woonzorgcentra van De Goede Zorg zijn WLZ-instellingen. De WLZ zorgt voor uw verblijf in het woonzorgcentrum, de verzorging, eten en drinken, energiekosten en hulpmiddelen voor algemeen gebruik.

Wat valt er onder de WLZ

Persoonlijke verzorging: hulp bij douchen, aankleden, scheren, pillen innemen, ogen druppelen of naar de wc gaan etc..

Verpleging: medische hulp, zoals wondverzorging en injecties, of hulp bij zelf leren injecteren.

Begeleiding: hulp bij het organiseren van praktische zaken in uw dagelijks leven.

Verblijf in een instelling: bijvoorbeeld in één van onze woonzorgcentra.

Kortdurend Verblijf: Tijdelijk verblijven in één van onze woonzorgcentra ter overbrugging.

Indicatie van het CIZ
Om aanspraak te maken op deze zorg heeft u een indicatie nodig. Een indicatie is een besluit waarin staat welke zorg u nodig heeft en hoeveel. U krijgt deze indicatie van het CIZ, het Centrum Indicatiestelling Zorg. Hier kunt u ook direct aangeven van welke zorgorganisatie u zorg wilt ontvangen. Meer informatie is te vinden op www.ciz.nl.

Eigen bijdrage
Voor veel vormen van zorg moet u een eigen bijdrage betalen. Dit wordt geregeld via het CAK, het Centraal Administratie Kantoor. Het CAK berekent de eigen bijdrage en stuurt u de rekening. De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van uw inkomen. Daarom vraagt het CAK uw inkomen op bij de Belastingdienst. Heeft u vragen over de eigen bijdrage? Kijk op www.hetcak.nl.

Extra producten en diensten buiten de WLZ
De Goede Zorg biedt ook extra producten en diensten aan die niet onder de WLZ vallen. Denkt u dan bijvoorbeeld aan een dagje uit. Hiervoor vragen wij dan een bijdrage.

Ontspanningsactiviteiten
Naast deze voorzieningen biedt De Goede Zorg diverse ontspanningsactiviteiten, waaraan u kunt deelnemen. Maandelijks worden deze activiteiten kenbaar gemaakt op de daarvoor bestemde publicatieborden in het woonzorgcentrum. Om aan deze activiteiten deel te nemen kunt u gebruik maken van een knipkaart ontspanning. Deze knipkaart kunt u kopen bij de recepties van de woonzorgcentra, op werkdagen van 09.00-12.30 uur.

Afspraken en (eventuele) kosten bij vertrek
Als u vertrekt moet u de accommodatie leeg achterlaten. U moet uw spullen uit de accommodatie verwijderen binnen zeven dagen na vertrek. Als u de spullen niet op tijd verwijdert kunnen wij deze drie maanden ergens opslaan. Als de spullen na drie maanden niet zijn opgehaald, mogen wij beslissen wat we met die spullen doen en ze bijvoorbeeld verkopen. Wij mogen u een vergoeding in rekening brengen voor het opslaan van de spullen. De hoogte van die vergoeding is conform de actuele prijslijst (verkrijgbaar via de Zorglijn).

Afspraken en (mogelijke) kosten bij overlijden
Wij (laten) de noodzakelijke laatste zorg verrichten bij overlijden. Als nabestaanden dat niet willen, moeten ze binnen 3 uur na melding van het overlijden aan nabestaanden, iets anders regelen. De nabestaanden krijgen na het overlijden 7 dagen de tijd om de accommodatie leeg te maken. Als dat niet gebeurt, mogen wij de accommodatie ontruimen en de daarin aanwezige eigendommen drie maanden opslaan. Als de spullen na drie maanden niet zijn opgehaald door de nabestaanden, beslissen wij wat we met de spullen doen, bijvoorbeeld ze verkopen. Wij kunnen uw erfgenamen een vergoeding in rekening brengen voor het opslaan van de goederen. De hoogte van die vergoeding conform de actuele prijslijst (verkrijgbaar via de Zorglijn).
Als er geen erfgenamen (bekend) zijn, kunnen wij dit melden aan de notaris of aan het Rijksvastgoed- en ontwikkelbedrijf (RVOB) die namens de Staat de onbeheerde nalatenschap zal afwikkelen.

Mocht u toch nog vragen hebben , dan kunt u uiteraard bij ons terecht. Neemt u dan contact op met De Zorglijn, via het telefoonnummer 0800-0604.
 

< naar vorige pagina

Activiteiten

Geen activiteiten.