Veel gestelde vragen

Hoe kan ik thuis hulp krijgen?
De Goede Zorg biedt verschillende vormen van hulp thuis. Hiervoor is veelal een indicatie nodig. Huishoudelijke hulp en bijvoorbeeld aanpassingen in huis kunt u via het Portaal, het zorgloket van de gemeente Apeldoorn, regelen. Zij zorgen ervoor dat u een geldige indicatie krijgt. Voor onder andere persoonlijke verzorging en verpleging heeft u een geldige CIZ-indicatie (Centrum Indicatiestelling Zorg) nodig. Uiteraard kunt u met al uw vragen terecht bij een van onze woonzorgcentra of contact opnemen met De Zorglijn via telefoonnummer 0800-0604. Wij helpen u graag verder op weg.

Kan ik ook een appartement huren in een woonzorgcentrum?
Ja, dat kan. Binnen de woonzorgcentra worden sinds 2014 appartementen verhuurd waarin u zelfstandig kunt wonen, en de geïndiceerde zorg kunt ontvangen. U kunt hierbij tegen een vergoeding, gebruik maken van diverse faciliteiten.

Kan ik ook deelnemen aan ontspanningsactiviteiten in het woonzorgcentrum?
Ja, in ieder woonzorgcentrum zijn bijna dagelijks diverse ontspanningsactiviteiten. Deze variëren van een gezellige klaverjasmiddag tot bingo, en van bloemschikken tot een optreden van een zangkoor.

Tegen een geringe vergoeding kunt u de diverse activiteiten bijwonen. Neem voor vragen contact op met de receptie van één van de drie woonzorgcentra, op werkdagen tussen 09.00 en 13.00 uur.
Maandelijks komt er een ontspanningsoverzicht uit, te verkrijgen bij de recepties, waarop u kunt zien of er iets voor u bij is. Het overzicht is ook via de kabelkrant in de woonzorgcentra te bekijken.

Natuurlijk kunt u ook onze website bekijken en beoordelen of er voor u iets van uw gading is.

Welke soorten zorgovereenkomsten biedt De Goede Zorg?
De Goede Zorg gaat met alle cliënten die zorg en/of diensten ontvangen een zorg- en/of dienstverleningsovereenkomst aan. In deze overeenkomst en in de bijbehorende algemene leveringsvoorwaarden staan rechten en plichten voor de cliënt én voor De Goede Zorg helder omschreven. U weet dan waar u 'ja' tegen zegt en wat u van De Goede Zorg kunt en mag verwachten.

Kan ik in het woonzorgcentrum gewoon bezoek ontvangen?
Vanzelfsprekend kunt u gewoon uw bezoek ontvangen. Het is immers uw appartement. Onze visie is dat u uw eigen regie voert over uw leven. Daar hoort ook bij dat u vrij bent om bezoek te ontvangen wanneer u dat u wilt.

Mag ik huisdieren houden in het woonzorgcentrum?
Het is mogelijk om uw huisdier mee te nemen. Hierbij geldt wel dat u zelf in staat moet zijn het huisdier te verzorgen. Wij raden u aan om hierover vooraf goede afspraken te maken. Deze afspraken vermelden we dan in de zorgovereenkomst.

Wat is de wachttijd voor een woonzorgcentrum? En voor een zorgwoning?
Het is vaak moeilijk aan te geven hoe lang de wachttijd bedraagt. Na uw definitieve aanmelding nemen wij binnen drie werkdagen contact met u op om afspraken te maken over de wijze van zorg- en dienstverlening. Zo bent u ook verzekerd van zorg in de periode dat u moet wachten op een definitieve plaats in het woonzorgcentrum of op de toewijzing van een zorgwoning.
Voor beide voorzieningen moet u een geldige indicatie van het CIZ hebben. Mocht u hierover meer willen weten, neem dan contact met ons op.

Moet ik lang wachten op thuiszorg?
Nee, dat hoeft u niet bij De Goede Zorg. In de regel geldt dat zodra uw aanvraag binnen is, wij direct met de hulp- en zorgverlening kunnen starten. Samen met u wordt een zorgarrangement opgesteld, uiteraard rekening houdend met al uw wensen. Op deze wijze blijft u in staat om zelf volledig de regie over uw leven te behouden.

Ik word wat vergeetachtig en mijn ogen zijn ook niet meer zo goed, kan ik dan ook bij jullie terecht?
Ja, binnen alle drie de woonzorgcentra zijn dagactiviteiten waar u, nadat u hiervoor bent geïndiceerd, gedurende een of meerdere dagdelen gebruik van kunt maken. 

Als ik gebruik maak van de maaltijdservice, wat krijg ik dan?
Natuurlijk is het mogelijk om een warme maaltijd te gebruiken in een van onze restaurants. Een maaltijd bestaat uit een voor-, hoofd- en nagerecht, waarbij u per gang altijd de keus heeft uit twee gerechten. Daarnaast is het ook mogelijk dat we u in de zorgwoning binnen de woonzorgcentra de maaltijd bezorgen. Uiteraard kunt u ook terecht in een van onze gezellige restaurants.
Wilt u meer weten, bijvoorbeeld wat u moet betalen voor een dergelijke maaltijd, neem dan contact op met het woonzorgcentrum bij u in de buurt.

Behoud ik mijn financiële zelfstandigheid? Of krijg ik ‘zakgeld’?
Uiteraard behoudt u uw financiële zelfstandigheid. Een en ander is gerelateerd aan uw inkomsten. Afhankelijk van uw inkomsten worden de eigen financiële bijdragen berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Dit betekent dat wij ons niet bemoeien met uw financiële zaken. Die gaan ons immers niets aan. U kunt van ons wel informatie ontvangen waarin u kunt lezen welke financiële gevolgen een opname in een woonzorgcentrum voor u heeft. Deze brochure is verkrijgbaar in onze woonzorgcentra.

Welke afspraken gelden bij vertrek?
Als u vertrekt moet u de accommodatie leeg achterlaten. U moet uw spullen uit de accommodatie verwijderen binnen zeven dagen na vertrek. Als u de spullen niet op tijd verwijdert kunnen wij deze drie maanden ergens opslaan. Als de spullen na drie maanden niet zijn opgehaald, mogen wij beslissen wat we met die spullen doen en ze bijvoorbeeld verkopen.
Wij mogen u een vergoeding in rekening brengen voor het opslaan van de spullen. De hoogte van die vergoeding is conform de actuele prijslijst (verkrijgbaar via de zorglijn).

Welke afspraken gelden bij overlijden?
Wij (laten) de noodzakelijke laatste zorg verrichten bij overlijden. Als nabestaanden dat niet willen, moeten ze binnen 3 uur na melding van het overlijden aan nabestaanden, iets anders regelen.

De nabestaanden krijgen na het overlijden 7 dagen de tijd om de accommodatie leeg te maken. Als dat niet gebeurt, mogen wij de accommodatie ontruimen en de daarin aanwezige eigendommen drie maanden opslaan. Als de spullen na drie maanden niet zijn opgehaald door de nabestaanden, beslissen wij wat we met de spullen doen, bijvoorbeeld ze verkopen.

Wij kunnen uw erfgenamen een vergoeding in rekening brengen voor het opslaan van de goederen. De hoogte van die vergoeding is conform de actuele prijslijst (verkrijgbaar via de zorglijn).

Als er geen erfgenamen (bekend) zijn, kunnen wij dit melden aan de notaris of aan het Rijksvastgoed- en ontwikkelbedrijf (RVOB) die namens de Staat de onbeheerde nalatenschap zal afwikkelen.


Voor vragen kunt u altijd terecht bij De Zorglijn via telefoonnummer 0800-0604.
 

< naar vorige pagina

Activiteiten

Geen activiteiten.