Veiligheid

De woonzorgcentra van De Goede Zorg bieden een veilige omgeving. De medewerkers zijn goed opgeleid en weten exact wat er van hen verwacht wordt in geval van brand, ongevallen of technische storingen. Er is een gedegen calamiteitenplan, een goed uitgewerkt evacuatieplan en een plan Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen. Bovendien zijn er diverse voorzieningen die helpen in geval van calamiteiten, zoals automatische rookmelders, goed aangegeven vluchtroutes en brandtrappen. De bedrijfshulpverleners worden elk jaar bijgeschoold om de nieuwste technieken op het gebied van EHBO te leren.

Bovendien beschikt woonzorgcentrum Avondzon over een domotica-systeem, waar iedere cliënt gebruik van kan maken. Bij domotica kunt u denken aan verlichting die automatisch aangaat wanneer u een ruimte binnentreedt. Of een oproepsysteem die door een eenvoudige druk op de knop zorgt dat u in contact komt met de medewerkers.

 

< naar vorige pagina

Activiteiten

Geen activiteiten.