Nabetaling ORT ook voor oud medewerkers

Stichting De Goede Zorg zal conform de daarover gemaakte afspraken in de CAO VVT 2016-2018 aan alle in dienst zijnde medewerkers die structureel ORT ontvangen een schikkingsvoorstel doen in de vorm van een vaststellingsovereenkomst. De nabetaling heeft betrekking op de periode van 01-01-2012 tot 31-12-2016. Oud medewerkers van onze organisatie die menen ook recht te hebben op een nabetaling omdat zij in genoemde periode een dienstverband hadden bij ons en in die periode structureel ORT ontvingen, kunnen zich via mail of per brief bij ons melden. Wanneer het recht op nabetaling wordt toegekend, zal ook aan hen een schikkingsvoorstel in de vorm van een vaststellingsovereenkomst worden aangeboden. Uw mail/brief kunt u sturen naar po@degoedezorg.nl

< naar vorige pagina

Activiteiten

Geen activiteiten.