De Goede Zorg en De Zorgmensen bundelen hun krachten

Zowel De Goede Zorg als De Zorgmensen leveren al jaren met veel plezier zorg en diensten aan haar bewoners in verzorgings- / verpleeghuizen en haar thuiszorgcliënten in de wijk.

Er is sprake van een hoge cliënttevredenheid, medewerkers hebben het naar hun zin en ze zijn economisch stabiel. Door alle veranderingen binnen de zorgsector wordt het echter steeds lastiger goede kwaliteit van zorg te leveren en op ontwikkelingen vooruit te lopen. Ook wordt de geldstroom minder, waardoor het moeilijker wordt om vanuit kleinschalige teams met gespecialiseerde medewerkers te werken aan de levering van kwalitatief hoogwaardige zorg. Dat voelt niet goed, want bijdragen aan een goede kwaliteit van leven van bewoners en cliënten staat voorop.

Om die reden hebben De Goede Zorg en De Zorgmensen een traject gestart om te onderzoeken of samenwerken een meerwaarde biedt voor de bewoners van Apeldoorn. Met als doel de kwaliteit van zorg te kunnen behouden of zelfs te kunnen verbeteren. We menen dat we, door de handen ineen te slaan, krachten kunnen bundelen. Het gaat dan voor de korte termijn om hele concrete zaken, zoals samenwerking op het gebied van de palliatieve zorg, het aanbieden van een breder palet aan arrangementen, het gezamenlijk scholen van onze medewerkers en elkaar ondersteunen ten tijde van ziekte/vakanties van medewerkers.

Ook op ondersteunende gebieden zien we voordelen, bijvoorbeeld bij het uitzoeken van nieuwe wet- en regelgeving, denkkracht bundelen en kennis uitwisselen. Het onderzoek zal zich tevens richten op eventuele verdergaande samenwerking in de toekomst.

De cliëntenraden en ondernemingsraden zijn nauw betrokken en hebben hun positieve advies gegeven om de plannen verder vorm te geven en het onderzoek naar eventueel verdergaande samenwerking te starten. We denken met deze samenwerking de kwaliteit van zorg te kunnen verstevigen. Uit het onderzoek zal moeten blijken of de samenwerking ook een meer structureel karakter kan krijgen.

< naar vorige pagina

Activiteiten

Geen activiteiten.