Start bouw woonzorggebouw Molenstraat/kanaal Noord Apeldoorn

De Goede Zorg gaat in samenwerking met diverse partners een nieuwbouwproject realiseren, op een geweldige plek aan de rand van het centrum in Apeldoorn, langs het kanaal op de hoek Kanaal Noord en Molenstraat-centrum. 7 maart jl. hebben Bert Blaauw, directeur bestuurder van De Goede Zorg en Johan Kruithof, voormalig wethouder van de gemeente Apeldoorn, het bouwbord onthuld. Afgelopen maand is de beddenzaak op het terrein gesloopt en in de loop van juli starten de hei werkzaamheden.

Met de ontwikkeling van dit unieke woonzorggebouw wordt in samenwerking met Fame Planontwikkeling uit Zwolle een beschermde woonvorm ontwikkeld. Sinds de onthulling van het bouwbord krijgt de Goede Zorg al verschillende vragen over de nieuwbouw. Hieronder zijn de belangrijkste vragen voor de fase van de bouw weergegeven.

Wat wordt er gebouwd op locatie Molenstraat/Kanaal Noord?
Op de hoek van de Molenstraat-Kanaal Noord wordt een woonzorggebouw bestaande uit 4 en 6 bouwlagen gerealiseerd in opdracht van De Goede Zorg. Het nieuwe gebouw vormt samen met het gebouw van de Stadskade, aan de noordzijde van de Molenstraat, de entree van de binnenstad. Het unieke van het gebouw is het streven dat iedereen, onafhankelijk van de mate van zorg, recht heeft op een volwaardig woonconcept binnen een sociale leefomgeving waar passende zorg wordt geboden. Door deze manier van wonen, kan de bewoner zo veel mogelijk eigen keuzes blijven maken. Ook wordt veel aandacht besteed aan het energieconcept. Gekozen is voor het Passief huis-concept, dat uitgaat van zoveel mogelijk reduceren van de energievraag en er wordt geen gas gebruikt.

Hoe zien de appartementen eruit?
Alle woningen zijn tweekamerappartementen met eigen badkamer, keuken, energiemeters en een bergkast met ruimte voor wasmachine. De appartementen zijn op logische wijze verbonden met buurtkamers waar de bewoners samen kunnen zijn als ze dat willen. In het totaal komen er 86 appartementen en twee suites in het gebouw.

Wanneer wordt het gebouw opgeleverd?
De bouwactiviteiten zijn inmiddels gestart. Het is de bedoeling dat het gebouw eind 2019 wordt opgeleverd. Begin 2020 kunnen de bewoners hier gaan wonen.

Voor wie is het gebouw bedoeld?
Iedereen uit Apeldoorn en omgeving kan in het gebouw terecht. Het gebouw is bedoeld voor mensen met een zorgindicatie voor verblijf (Intramuraal met zorgzwaarte 4 en hoger). Ook zijn er twee suites waar mensen tijdelijk kunnen wonen.

Kun je hier ook zonder indicatie gaan wonen?
Mensen met een zorgindicatie hebben voorrang voor het wonen in dit gebouw. De appartementen zijn wel goed geschikt voor zelfstandige bewoning met thuiszorg, zodat het gebouw in de toekomst mogelijk ook door een andere doelgroep gebruikt zou kunnen worden.

Welke zorg wordt hier geboden?
In het gebouw wordt zorg geboden aan mensen met dementie en aan mensen een somatische zorgvraag. In dit gebouw gaan we werken met een woon-zorgconcept waarbij de bewoners maximale bewegingsvrijheid hebben, uiteraard passend bij de individuele situatie. De woongroepen en de zorg zijn kleinschalig georganiseerd, individuele aandacht en betrokkenheid staan voorop. Daarnaast kunnen bewoners zelfstandig door het hele gebouw bewegen, afhankelijk van hun persoonlijke wensen en mogelijkheden.

Ik heb interesse om in dit gebouw te gaan wonen. Wat moet ik doen?
Neem contact op met de Zorglijn van de Goede Zorg, tel.: 0800-0604.

                                           

< naar vorige pagina

Activiteiten

Geen activiteiten.